مزایای روش غیر حضوری

۱- سهولت در انجام کار و صرفه جویی در زمان.
۲- اشکالات به وجود آمده در این روش بسیار کمتر از روش حضوری می باشد ، زیرا در این روش علاوه بر پشتیبانی دفتر در صورت توجه متقاضی نکات و راهنمایی هایی در سایت قرار داده شده که در روش حضوری در اختیار متقاضی نمی باشد.

نکات مهم

۱- تاییده تحصیلی فقط در مقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی قابل صدور می باشد.
۲- در ورود اطلاعات دقت نموده و از راهنمایی های موجود در سایت استفاده نمایید در صورت غلط بودن اطلاعات، مسئولیت به عهده شخص تکمیل کننده می باشد.
۳- بعد از تکمیل فرم و پرداخت وجه توسط متقاضی حداکثر تا ۴۸ ساعت، درخواست متقاضی برای تایید به آموزش پرورش منطقه ارسال می گردد که در صورت تاخیر در این مرحله از طریق پشتیبانی دفتر، متقاضی در جریان قرار میگیرد.
۴- شماره تلفن پشتیبانی ۰۹۳۶۱۹۱۶۹۳۱